GÜNDEM

Cumhuriyet: Geri Dönüşü Olmayan Yol

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü 10. yıl nutku, ülkenin 100. yılını kutladığına ve daha büyük gururlar, mutluluklar, huzur ve refahlar içinde kutlanmasını dilediğine tanıklık etti. Kutlu ve uğurlu olsun!

Bu bağlamda, üzerinde bin yıldır yaşadığımız topraklarda uzun süre mutlak yönetim altında yaşadık. Ancak 19. yüzyılda yönetim, yetkilerini paylaşacağı yeni kurallara izin vermek zorunda kaldı.

1808’den itibaren Sened-i İttifak’la başlayan gelişmeler, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanlarına ve sonunda 1876’da Kanun-i Esasi’ye (anayasaya) yol açtı. Bu sayede 500 yıllık Osmanlı Devleti, mutlakiyetten meşrutiyete geçti ve devletin sınırları içinde yaşayanlar, padişahın kulları olmaktan, hukuku olan bir devletin tebaası olmaya yükseldi.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve sonrasında yaşanan gerginlikler ortamında Sultan Hamid (2.Abdulhamid) anayasayı askıya alarak Meclisi kapattı.

Tarihimizde “Hürriyetin İlanı” olarak bilinen 2. Meşrutiyet dönemi, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nın yaşattığı talihsiz olaylar ve iktidar kavgalarıyla dolu geçti. Savaşın ardından 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali sonrasında ise işgalciler Meclis’i kapattı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu